Het Vooronderzoek

Een eerste conceptrapportage voor de mogelijke herwaardering van de Huizer historie werd 30 juni 2015 overhandigd aan cultuurwethouder Pas. Verder naar beneden een tweede nota